13 d’octubre de 2009

L'ALEGRIA D'ENVELLIR

El nombre de persones grans augmenta, doncs ha deixat de ser una minoria social per passar a ser una de les majories socials. Segons dades de l'Imserso, el nombre de persones més grans de 65 anys és de 7,3 milions de persones, és a dir, el 16,6% de la població. A més, la duració de la vida és cada vegada més major. Per tant, la vellesa és un període llarg i important de la vida que no es pot veure com una involució ni com un final. Una visió negativa de la vellesa és perillosa perquè pot funcionar com una profecia que es compleix a si mateixa: si s’espera incapacitat i dependència, és probable que s’actuï de manera que es fomentin aquestes característiques. De totes maneres, fins els 75 o 80 anys, les persones grans acostumen a tenir una salut física i funcional alta. Per tant, ens hem d’orientar a una visió positiva de l’envelliment gràcies als resultats de nous estudis i investigacions que confirmen la existència d’un envelliment positiu i satisfactori.

Quins són els secrets per viure un envelliment satisfactori?
Saber envellir és tot un art. A continuació, s’enumeren els aspectes més rellevants de la salut física, psicològica i social que li poden permetre gaudir plenament de la vellesa.

SALUT FÍSICA

o Les noves investigacions afirmen que el deteriorament intel•lectual no sempre es dóna en les persones grans i, fins i tot, hi ha capacitats i habilitats mentals que, lluny de disminuir amb l’edat, augmenten
o El deteriorament no depèn de l’edat sinó de la salut que tingui la persona; per tant, podem desterrar el mite del deteriorament associat a l’edat
o El psicòleg Warner Schaie afirma que portar una vida intel•lectual estimulant contribueix a que el rendiment intel•lectual es mantingui intacte fins edats molt avançades, per tant s’ha de mantenir activa la ment llegint el diari, aprenent, cultivant interessos intel•lectuals, etc.
o L’actitud davant les tasques és fonamental per la presència d’un menor rendiment de les persones grans
o Ser expert en alguna matèria redueix el deteriorament associat a l’edat ja que l’experiència no es perd amb l’edat
o Existeix un major equilibri entre la raó i l’emoció provocant un major creixement mental
o La relació entre la saviesa i l’edat sembla més problemàtica del que es podria esperar, doncs ser gran no converteix a una persona en sàvia
o Els canvis fisiològics més significatius en la sexualitat de l’home és la major lentitud durant el procés d’excitació i el major control de l’ejaculació que poden evidenciar relacions sexuals més lentes
o Un 25% de dones exposen tenir satisfacció sexual que s’atribueix a la desaparició de la por a l’embaràs i una menor urgència ejaculatòria per part dels homes

SALUT PSICOLÒGICA

o L’experiència subjectiva de felicitat no experimenta canvis significatius associats a l’edat, doncs no hi ha una correlació entre la felicitat i l’edat
o Envellir és un procés de pèrdues i canvis negatius (major vulnerabilitat a malalties, problemes crònics de salut, independència dels fills, pèrdua per la mort de persones properes, etc) que cal viure i regular en primera persona del singular
o La capacitat d’adaptar-se que tenim els éssers humans permet afrontar amb èxit els canvis de caràcter negatiu associats a l’envelliment
o L’acomodació permet ajustar els propòsits de cada persona amb la situació present, doncs les persones grans utilitzen cada vegada més estratègies d’acomodació
o S’han de substituir activitats importants que ja no es poden fer per altres activitats alternatives com, per exemple, substituir cuidar els fills per fer un voluntariat que impliqui cuidar a altres persones
o Una bona estratègia d’acomodació és canviar la percepció del futur que permet estar més en contacte amb el present o futur més present
o Tenir objectius més propers i amb menor quantitat augmenta la probabilitat d’aconseguir-ho

SALUT SOCIAL

o Tenir uns bons vincles socials està relacionat amb menors nivells de depressió, menor freqüència de malalties, menor mortalitat i millor funcionament del sistema immunològic
o Les xarxes socials de les persones grans són força estables amb independència de l’edat ja que les amistats tendeixen a estar present des de molts anys abans
o En les relacions, hi ha d’haver reciprocitat: tendim a oferir suport a aquelles persones del que rebem suport
o Les relacions de parella, la viudetat, les relacions amb les fills, néts, els amics i els veïns, la implicació en la comunitat, la participació política i cívica, el voluntariat, el rol de cuidadors i la formació contribueixen a una bona salut social de les persones grans

L’adaptació és un procés fonamental que explica un envelliment satisfactori. Aquesta capacitat adaptativa es concreta amb estratègies d’adaptació com un procés actiu on la persona se sent l’arquitecte de la seva pròpia vida. Cal recordar que les persones que se senten més joves del que són tendeixen a tenir una major autoestima, estan més satisfetes amb si mateixes, amb la vida i tenen un millor estat de salut. En definitiva, l’alegria d’envellir està relacionada amb l’alegria de viure. Si una persona ha tingut una actitud sana davant els obstacles, dificultats i oportunitats que han aparegut al llarg de la seva vida, ho podrà aplicar en l’etapa de la vellesa. Per tant, celebrem la oportunitat d’obrir els ulls cada matí regalant-li un somriure a la vida.

ESPAI d PSICOTERÀPIA DBG

ESPAI d BARCELONA
C/ Aribau, 152, 2n 2a

ESPAI d VILAFRANCA
C/ Vilobí, 5, 1r 3a

Contacte: 679.72.39.39